List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów dot. reformy sądownictwa

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów wystosowało list otwarty dotyczący reformy sądownictwa w Polsce. 

W liście czytamy, że Europejskie Stowarzyszenie Sędziów, regionalny człon Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, odnotowało w ostatnich miesiącach skargi sędziów z Polski na naciski ze strony rządu. Dlatego Stowarzyszenie potwierdza jeszcze raz swoje zobowiązanie do zapewnienia im wszelkiej pomocy i wsparcia, jakiego mogą potrzebować.

Zdaniem Stowarzyszenia, rośnie zainteresowanie sytuacją w Polsce na niwie europejskiej, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Biorąc to pod uwagę, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zwraca się z apelem do wszystkich organów Unii Europejskiej, Rady Europy i stosownych państw członkowskich o nadanie wysokiego priorytetu i zintensyfikowanie wszystkich wysiłków podejmowanych w celu przekonania polskich polityków do zmiany obecnych reform ustawodawczych.

Jednocześnie Stowarzyszenie podkreśla, że ukierunkowane na poprawę działania sądownictwa reformy nie są oczywiście niczym złym, ale nawet głębokie zmiany muszą zawsze pozostawać w poszanowaniu fundamentalnej zasady stanowiącej o niezawisłości sędziów (zapisanej w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Tak zwana reforma w Polsce nie spełnia tego wymogu, przeciwnie zagraża jego realizacji.

- Wywiązując się z naszego zobowiązania do obrony niezależności sądów w Polsce, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponownie potępia reformy prawne przeprowadzane w tym kraju i wyraża swoje poparcie dla zdecydowanej i jednoznacznej polityki europejskiej, która pomoże odwrócić działania władz polskich, które naruszają podstawowe i zasadnicze standardy praworządności i demokracji. - czytamy w piśmie.

(czytaj list otwarty w języku polskim)

(czytaj list w języku angielskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry