List Prezydenta UIA z poparciem dla Marszu tysiąca tóg

Publikujemy list Prezydenta UIA, Jerome'a Rotha, skierowany do sędziego Krystiana Markiewicza, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA i Tony’ego Pagone'a, prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów z wyrazami poparcia dla "Marszu tysiąca tóg".

UIA zaznacza, że niezależność sądów i obrona podstawowych zasad zawodu sędziów, o które odważnie i z determinacją walcza polscy sędziowie, są niezbędne do utrzymania praworządności w Polsce.

UIA zachęca także polskie i międzynarodowe środowiska prawnicze do wyrażania poparcia dla starań polskiego wymiaru sprawiedliwości, który broni się przed atakami na jego niezależność.

W liście prezydent UIA podkreśla, że w ciągu ostatnich kilku lat organizacja z wielkim niepokojem obserwowała tak zwaną „reformę sądownictwa”, która rozpoczęła się w Polsce w 2015 r. UIA wielokrotnie ostrzegała polskie władze, że stanowi ona poważne zagrożenie dla praworządności. "Usilnie nalegaliśmy, by polski rząd ponownie rozważył swoje stanowisko i zapewnił pełne poszanowanie zasad praworządności, w tym rozdział władzy i niezawisłość sądownictwa".

W tym celu Rada Zarządzająca UIA na 63. dorocznym Kongresie w Luksemburgu w listopadzie 2019 r. Przyjęła rezolucję, którą dołączamy, potwierdzając nasze zobowiązanie do ochrony praworządności i niezawisłości sądownictwa w Polsce.

(czytaj informację o rezolucji)


UIA jest głęboko przekonana, że ​​społeczność prawna musi mówić jednym, donośnym głosem, domagając się, by polskie władze zaprzestały napaści na sądownictwo i niezwłocznie wykonały wiążące wyroki TSUE. UIA zachęca również polski rząd do przestrzegania umów międzynarodowych, których jest stroną, zgodnie z wymogami prawa.

"Zapewniamy, że UIA przestrzega zasady, zgodnie z którą prawnicy na całym świecie odgrywają kluczową rolę, jako uprzywilejowani strażnicy praw obywatelskich i obrońcy praworządności, w tym niezawisłości sądownictwa. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nadal promować i bronić praworządności w Polsce i poza nią." - czytamy w liście.

(czytaj list w j. angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry