Manifest CCBE w związku z wyborami w UE w 2019

CCBE wydało manisfest w związku z wyborami w Unii Europejskiej w 2019 r.

W manifeście CCBE podsumowano zalecenia europejskich adwokatur i prawników, by utrzymać praworządność i prawa podstawowe poprzez:

Wzmocnienie działań Komisji Europejskiej w zakresie rozwiązywania kwestii związanych z praworządnością i sprawiedliwością przez połączenie ich w kompetencjach jednego komisarza europejskiego;

Zapewnienie obywatelom prawa do skutecznego przeglądu prawodawstwa i decyzji rządowych poprzez dostęp do niezależnych podmiotów wymiaru sprawiedliwości;

Zagwarantowanie dostępu do prawnika, a także poszanowanie gwarancji proceduralnych;

Znalezienie właściwej równowagi między podstawowym prawem do prywatności a sprawiedliwym procesem i potrzebą przejrzystości.

Jak wskazano w manifeście, prawnicy broniąc praw obywateli promują praworządność, są więc kamieniem węgielnym społeczeństwa opartego na podstawowych prawach i wolnościach.

(czytaj manifest CCBE)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski