Medyczna Wokanda - o odpowiedzialności karnej za błąd lekarza

Publikujemy artykuł adw. Andrzeja Malickiego i adw. dr Anny Malickiej-Ochtery pt. "Odpowiedzialność karna kierownika zespołu operacyjnego w przypadku pozostawienia ciała obcego w polu zabiegu". Artykuł znalazł się w numerze 9 "Medycznej Wokandy", wydawanej przez Naczelną Izbę Lekarską. 

Adw. Andrzej Malicki z Izby Adwokackiej we Wrocławiu, jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i wice przewodniczący Komisji Etyki.

adw. dr Anna Malicka–Ochtera z Izby Adwokackiej we Wrocławiu, jest adiunktem na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej  w Filii we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

 

(czytaj cały artykuł)

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry