Międzynarodowe organizacje prawnicze w obronie niezależnych sądów

Międzynarodowe organizacje prawnicze - International Bar Association oraz European Bars Fedaration - wyraziły swoje zaniepokojenie sytuacją dotyczącą zmian w polskim sądownictwie.

Organizacje podkreślają, że niezależne sądownictwo to kluczowy aspekt demokracji i państwa prawa, które musi być niezależne od kontroli lub ingerencji rządu.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) skierowało list do prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym wyraża obawę, że proponowane zmiany zakłócą niezawisłość sądów, a w konsekwencji społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. IBA przypomina, że niezawisłe sądownictwo gwarantują przepisy międzynarodowe, m.in. podstawowe zasady ONZ dotyczące niezależności wymiaru sprawiedliwości. Prezydent IBA – Martin Solc - apeluje w imieniu organizacji do prezydenta RP i polskiego rządu o wycofanie się z projektów ustaw, w celu zagwarantowania niezależności prawników i praworządności w Polsce. (czytaj pismo)


W podobnym tonie jest list Europejskiej Federacji Rad Adwokackich (FBE) skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy. FBE apeluje o wstrzymanie ratyfikacji zmian i ponowne ich rozważenie. - Zgromadzenie Ogólne FBE, które reprezentuje 250 członkowskich Rad Adwokackich oraz 800 000 ich członków prawników, wyraża swoje poważne zaniepokojenie sytuacją sędziów i prawników w Polsce, zauważając erozję niezależności sędziów, prokuratorów, prawników oraz wymiaru sprawiedliwości spowodowaną interwencją rządu w powoływanie i odwoływanie sędziów, nieprzestrzeganiem orzeczeń sądów oraz ingerencją w działalność prokuratury – czytamy. (zobacz: Federacja Adwokatur Europejskich skierowała pismo do Prezydenta RP)

FBE skierowało również w tej sprawie pismo do Rady Europy Nilsa Muižnieksa, komisarza Praw Człowieka Rady Europy. (czytaj pismo)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry