Międzynarodowe wsparcie dla białoruskich represjonowanych prawników

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, organizacją World Organisation Against Torture (OMCT) i organizacją zajmującą się prawami człowieka - Article 19 w dniu 2 sierpnia 2021 roku opublikowały oświadczenie w sprawie nasilających się represji wobec białoruskich prawników i pozbawienia prawa wykonywania zawodu Dmitrija Łajewskiego.

Sygnatariuszem oświadczenia jest także Naczelna Rada Adwokacka.

Autorzy oświadczenia wezwali wszystkie zainteresowane strony do solidarności z Dmitrijem Łajewskim i innymi prawnikami, którzy wypełniają misję niesienia prawdy i sprawiedliwości, którą on reprezentuje, jak również do zapobiegania przekształcaniu prawa w narzędzie polityki autorytarnej oraz wezwali do potępienia decyzji o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu, podjętych w ciągu ostatnich 10 miesięcy przez Republikańską Izbę Adwokacką, Izbę Adwokacką Miasta Mińsk, Izbę Adwokacką Obwodu Mińskiego oraz Komisję Kwalifikacyjną pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości, jako aktów prześladowań politycznych.

W oświadczeniu wezwano również do zaprzestania wszelkiej współpracy z władzami tych organizacji i nie legitymizowania ich jako przedstawicieli białoruskiego środowiska prawniczego do czasu, gdy ich działania będzie można zakwalifikować jako reprezentowanie niezależnych prawników oraz do osobistego wsparcia Dmitrija Łajewskiego, Andreja Machałowa, Katsiaryny Żełtonogi i innych białoruskich prawników pozbawionych prawa wykonywania zawodu z powodów politycznych, w tym prawnika i więźnia politycznego Maksima Znaka.

(czytaj treśc oświadczenia)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry