Międzynarodowy Dzień Mediacji - 15 października


Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada w każdy trzeci czwartek października, w tym roku będzie to 15 dzień tego miesiaca. Wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło rozszerzyć obchody na cały tydzień - od 12 do 17 października 2015 r. 

Głównym celem obchodów jest promowanie mediacji oraz szersze informowanie społeczeństwa o jej zasadach. W tym tygodniu jest możliwość spotkania z mediatorem i uzyskania informacji, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści.

Dyżury mediatorów organizowane są w sądach, prokuraturach lub komisariatach policji. Mediatorzy będą udzielać porad również we własnych kancelariach i radach adwokackich, ponadto biorą aktywny udział w organizacji konferencji, prelekcji i spotkań informacyjnych o mediacji. 

(zobacz plakat)

(zobacz ulotkę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/