Międzynarodowy konkurs „International LegalTech Competition”

Komisja Nowych Technologii Federacji Adwokatur Europejskich (FBE) organizuje kolejną edycję międzynarodowego konkursu „International LegalTech Competition”. Temat przewodni tegorocznej edycji to „Algorithms, Ethics and Law. Use of Artificial Intelligence in Legal Practice”.

Celem konkursu jest zachęcenie prawników (w każdym wieku) do rozwijania innowacji na styku prawa i sztucznej inteligencji oraz do wdrażania w kancelariach zaawansowanych technologii.

Ceniąc etyczne podejście do sztucznej inteligencji, oparte na poszanowaniu praw podstawowych i wspólnych europejskich wartości, konkurs ma na celu zarówno zwiększenie wykorzystania bezpiecznych rozwiązań AI/ML w sferze prawnej, jak i wspieranie wysiłków na rzecz skutecznego zarządzania problematyką sztucznej inteligencji we współczesnych społeczeństwach.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie projektu skupiającego się na problematyce wykorzystania AI i jego wpływie na usługi prawne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych skutków dla dziedziny prawa. Zaprezentować można zarówno stworzone (lub tworzone) przez siebie rozwiązanie technologiczne lub omówić zagadnienia prawne związane z istnieniem AI, o ile mają one (lub będą mieć w dającej się przewidzieć przyszłości) wpływ na sposób świadczenia usług prawnych. Organizatorzy zachęcają uczestników do przedstawiania projektów, które uwzględniają nie tylko teoretyczne możliwości wykorzystania technologii w zawodach prawniczych, ale wręcz techniczne możliwości wdrożeniowe w tym zakresie.

Uczestnikiem może być osoba fizyczna lub zespół do trzech osób, w którym co najmniej jedna osoba musi być prawnikiem reprezentującym izbę zrzeszoną w FBE; pozostali członkowie zespołu mogą być programistami, ekspertami UX, studentami lub przedstawicielami innych dziedzin.

Konkurs będzie miał dwa etapy:

I etap (online): przesłanie prezentacji w formacie PDF najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r.

II etap (stacjonarnie): po pierwszym etapie jury wybierze finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu; finał konkursu odbędzie się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie). W tym etapie zadanie finalistów będzie polegało na wygłoszeniu prezentacji przed międzynarodowym jury.

Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony na kongres FBE, na którym będzie miał możliwość zaprezentowania swojego projektu na forum międzynarodowym oraz odbierze nagrodę specjalną z rąk Prezydium FBE.

Językiem konkursu jest j. angielski.

 

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są: w języku polskim na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu https://oirp.wroclaw.pl/2-international-legaltech-competition, a w języku angielskim na stronie FBE https://www.fbe.org/international-legaltech-competition/.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry