"Mój prawnik, moje prawa" - publikacje o prawach dziecka

W ramach projektu "Mój prawnik, moje prawa" powstały dwie publikacje dotyczące praw dziecka. Do zapoznania się z nimi zachęca Helsińska Fundacja Praw Człowieka, biorąca udział w programie. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przez ostatnie dwa lata brała udział w europejskim projekcie "My lawyer, my rights - enhancing children's rights in ciminal proceedings in the EU", który był poświęcony zagadnienom rzetelności postępowań w sprawach dzieci oraz poprawnej implementacji do krajowych porządków prawnych dwóch Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady poświęconych dostępowi jednostki do pomocy adwokata lub radcy prawnego (dyrektywy 2013/48/EU oraz 2016/800).

Oprócz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w projekcie tym brały udział organizacje pozarzadowe z innych państw Europy, członkowie European Criminal Bar Association, a także uznani eksperci zajmujący się postępowaniem w sprawach nieletnich.

Projekt koordynowany był przez organizację Defence for Children International z Belgii, która w jego ramach przygotowała dwie publikacje:


Instrukcję dla państw członkowskich EU. Jak zagwarantować prawa dzieciom znajdującym się w konflikcie z prawem?

Praktyczny przewodnik dla prawników. Jak bronić dziecka, które popadło w konflikt z prawem?


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry