Monografia „Prawo do obrony” – materiały pokonferencyjne

"Prawo do obrony w postępowaniu penalnym. Wybrane aspekty" to tytuł monografii, w której znalazły się referaty z konferencji zorganizowanej na początku 2014 r. przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Z dniem 1 lipca 2015 roku mają wejść w życie przepisy, które przemodelują proces karny w stronę większej kontradyktoryjności. Inicjatywa dowodowa będzie należeć do stron, a sąd będzie mógł wprowadzić do procesu dowód jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ma to zobiektywizować rolę sądu a obciążyć strony inicjatywą dowodową i przeprowadzaniem dowodów. Rodzi to wiele wątpliwości co do sytuacji uboższych oskarżonych i zagwarantowania ich prawa do obrony. Stąd Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało w styczniu 2014 r. seminarium „Konstytucyjne prawo do obrony w postępowaniu penalnym – refleksje w świetle obowiązującego porządku prawnego, a także zmian, które mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r.”.  W pierwszej części seminarium mówiono o gwarancji prawa do obrony w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego zawartych w ustawie z 27 września 2013 r., w drugiej o nowej roli stron postępowania karnego po zmianach wprowadzonych ustawą nowelizującą.

Owocem spotkania i dyskusji jest monografia, będąca zbiorem referatów wybitnych teoretyków i praktyków prawa. Publikacje wydało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i jest opatrzona wstępem dr hab. prof. UKSW Ireny Lipowicz. Wśród opublikowanych wystąpień są także m.in. referaty adw. Mikołaja Pietrzaka („Prawo do obrony w pierwszych chwilach postępowania karnego”), adw. dr. Szymona Pawelca („Aktywność dowodowa obrońcy w zreformowanym procesie karnym”).

Zachęcamy do lektury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry