MS rekomenduje wstrzymanie wysyłki pism sądowych

Ministerstwo Sprawiedliwości rekomenduje prezesom i dyrektorom sądów m.in. wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe).

Pismo zawiera rekomendacje w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego. Ministerstwo przekazuje rekomendacje co do organizacji pracy w sądach tak, by ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty pracowników sądu z interesariuszami zewnętrznymi.

Wśród zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości jest także wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych, nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma już zostały wysłane. Zabiegał o to prezes NRA - adw. Jacek Trela w piśmie do ministra z dn. 13 marca br. 

Zalecane jest także wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 r., poza sprawami pilnymi, wstrzymanie przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

Czytaj rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości:

(strona pierwsza rekomendacji)

(strona druga rekomendacji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski