Na aplikację adwokacką chce zdawać ok. 3 tys. absolwentów prawa

W tym roku na aplikację adwokacką chce dostać się ok. 3 tys. absolwentów prawa. Państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną odbędą się 30 września na terenie całego kraju. Tego samego dnia będzie miał miejsce również państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. 

Według informacji zebranych przez ministerstwo sprawiedliwości do egzaminów ma podejść w sumie 8 300 kandydatów, w tym:

na aplikację adwokacką ok. 3 tys. osób (w 2016 r. do tego egzaminu dopuszczonych zostało 3 048 osób, przystąpiły 2 962 osoby, zdały 1263 osoby, tj. 42,6%)

na aplikację radcowską ok. 4 400 osób (w 2016 r. - dopuszczonych zostało 4 471 osób, przystąpiły 4 343 osoby, zdało 1 756 osób, tj. 40,4%)

na aplikację notarialną ok. 700 osób (w 2016 r. - dopuszczonych zostało 765 osób, przystąpiło 735 osób, zdało 328 osób, tj. 44,6%)

na aplikację komorniczą ok. 220 osób (dopuszczone zostały 372 osoby, przystąpiło 358 osób, zdało 113 osób, tj. 31,6%)

Zainteresowanie egzaminami jest podobne jak w roku 2016, kiedy do egzaminów przystąpiło 8 398 osób. Egzaminy te zdało 3 460 osób.

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz z odpowiednimi dokumentami, możliwe jest wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut, udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry