Nagroda Praw Człowieka CCBE dla prawników w Afganistanie

W tym roku CCBE postanowiło przyznać Wyjątkową Nagrodę Praw Człowieka wszystkim zagrożonym prawnikom w Afganistanie, w celu podniesienia świadomości na temat pilnej potrzeby zapewnienia odpowiedniej ochrony tym prawnikom, którzy stali na czele obrony podstawowych praw ludności afgańskiej przed zmianą reżimu.

Wielu afgańskich prawników jest przedmiotem szczególnego ataku ze względu na ich aktywną rolę w obronie podstawowych praw obywateli afgańskich. Są oni celem ataków nie tylko ze strony nowego reżimu, ale także więźniów, którzy zostali uwolnieni po przejęciu władzy przez talibów. Szukają oni zamesty na swoich byłych obrońcach i na obrońcach swoich ofiar.

Szczególnie narażone na ryzyko i pozbawiane swych podstawowych praw są kobiety-prawnicy.

Przyznając Wyjątkową Nagrodę Praw Człowieka, CCBE pragnie również podkreślić znaczenie osiągnięć zawodu prawnika dla ochrony praw podstawowych w Afganistanie oraz potrzebę istnienia niezależnego zawodu prawnika i adwokatury w Afganistanie dla zachowania niezależności i integralności wymiaru sprawiedliwości oraz rządów prawa.

Wyjątkowa Nagroda Praw Człowieka zostanie przyznana podczas Sesji Plenarnej CCBE w dniu 10 grudnia 2021 roku w Berlinie.

Więcej informacji o Nagrodzie Praw Człowieka CCBE na stronie (przejdź do strony)

(czytaj komunikat CCBE)

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry