Nagroda Praw Człowieka CCBE dla uwięzionych białoruskich prawników


Czworo białoruskich prawników, którzy obecnie są uwięzieni, otrzymało Nagrodę Praw Człowieka przyznawaną przez CCBE. Są to: Lilia Własowa, Maksim Znak, Leanid Sudalenka i Dmitrij Łajewski.

W październiku br. CCBE przyznało także Wyjątkową Nagrodę Praw Człowieka wszystkim zagrożonym prawnikom w Afganistanie. (czytaj więcej)

Ceremonia wręczenia nagród zaplanowana jest na 10 grudnia 2021 roku podczas Sesji Plenarnej CCBE z udziałem Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet, która wygłosi przemówienie w formie przekazu wideo.

Czworo nagrodzonych białoruskich prawników wyróżniło się odwagą, determinacją i zaangażowaniem w obronę podstawowych praw obywateli i praworządności na Białorusi. CCBE wskazuje, że pragnie rozszerzyć swoje poparcie na wszystkich białoruskich prawników, którzy walczą o poszanowanie praworządności i podstawowych wartości zawodu prawnika, ryzykując swą wolność i możliwość wykonywania zawodu.

Laureaci Nagrody:

Lilia Własowa została aresztowana 31 sierpnia 2020 r. i do dziś pozostaje w areszcie, mimo protestów kilku międzynarodowych organizacji prawniczych.

Maksim Znak reprezentował wielu klientów w sprawach politycznie wrażliwych i został skazany na 10 lat więzienia po roku aresztu tymczasowego. Nadal jest przetrzymywany w areszcie.

Leanid Sudalenka reprezentował obrońców praw człowieka i aktywistów, aresztowany 18 stycznia 2021 roku pod zarzutem "organizowania, finansowania, szkolenia i przygotowywania działań rażąco naruszających porządek publiczny". Obecnie jest przetrzymywany w areszcie.

Dmitrij Łajewski jest wybitnym prawnikiem, który głośno wypowiadał się na temat sytuacji praworządności, niezależności sądownictwa, zawodu prawnika i prawa do obrony na Białorusi. Reprezentował przed sądem kilku więźniów politycznych. Od kilku lat jest ofiarą niewłaściwych nacisków; 9 lipca 2021 roku został oficjalnie pozbawiony prawa do wykonywania zawodu po dwóch postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko niemu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry