Naruszenia praw człowieka a odpowiedzialność międzynarodowa - publikacja pokonferencyjna


"Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego" to tytuł książki, wydanej pod redakcją dr. hab. Michała Balcerzaka oraz dr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej. Publikacja powstała przy współudziale Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Opracowania zawarte w tym zbiorze zostały przygotowane przez uczestników VII Kolokwium naukowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, które odbyło się w dniach 4–5 grudnia 2014 r. i zostało zorganizowane przez Katedrę Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UMK, we współpracy z Katedrą Ochrony Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Tematyka VII Kolokwium nawiązywała do odpowiedzialności międzynarodowej z tytułu naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Intencją organizatorów było zachęcenie uczestników do naukowej refleksji nie tylko nad odpowiedzialnością międzynarodowoprawną państw, lecz także organizacji międzynarodowych i innych podmiotów. 

Dr hab. Karol Karski w recenzji publikacji napisał: "Ochrona praw człowieka oraz międzynarodowe prawo humanitarne ściśle łączą się ze sobą, Niekiedy w praktyce trudno jest ściśle rozgraniczyć zakresy ich działania. Dlatego wiele aspektów ich stosowania powinno omawiać się łącznie. Tak też jest w przypadku odpowiedzialności międzynarodowej z tytułu naruszenia ich norm. Powstała w ten sposób ksiązka pod redakcją naukową dr. hab. Michała Balcerzaka i dr Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej jest opracowaniem niezwykle aktualnym i intresującym. Jest to przy tym pozycja wyjątkowo wartościowa tak dla doktryny, jak i dla praktyki

(zobacz na stronie UMK)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry