Nie będzie tzw. opłat karnych

Sejm RP przyjął senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Ostatecznie w ustawie nie znalazł się przepis przewidujący dodatkową opłatę dla strony, która błędnie uiści opłatę sądową od środka zaskarżenia.

Za niewprowadzaniem tego przepisu do ustawy postulowała Naczelna Rada Adwokacka. Przepis przewidywał karną opłatę dodatkową nakładaną na stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, gdy źle opłaciła ona apelację lub zażalenie. Proponowano, aby naprawienie błędu było możliwe jedynie pod warunkiem uiszczenia opłaty sądowej w podwójnej wysokości i to bez względu na skalę błędu i jego powody.

Senat RP zaproponował wykreślenie tej budzącej powszechny sprzeciw społeczny propozycji. Przed posiedzeniem sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. zmian w kodyfikacjach, która miała przeanalizować poprawki senackie, NRA przygotowała petycję w sprawie poparcia przez Sejm wprowadzonej poprawki. Pod petycją podpisało się ponad 3,5 tys. osób. Sekretarze Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Rafał Dębowski i adw. Anisa Gnacikowska dziękują wszystkim, którzy poparli petycję.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski