Ukazał się nowy Komentarz do Kodeksu cywilnego


Ukazał się nowy Komentarz do Kodeksu cywilnego, pod redakcją adw. prof. Macieja Gutowskiego, w prestiżowej serii Duże Komentarze Becka.

Komentarz do Kodeksu cywilnego, Tom I (art. 1-44911) został napisany dla osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego. Na podstawie obserwacji praktyki identyfikuje problemy i wskazuje rozwiązania w oparciu o wiedzę praktyczną, podbudowaną jednak teoretycznie. 

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także liczne orzecznictwo i jego analizę dokonaną pod kątem potrzeb praktyki. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają zaś praktykom znalezienie rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie własnego stanowiska. Pierwszy tom komentarza zawiera obszerne wyjaśnienia do art. 1-44911 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólną) i liczy 1976 stron. Drugi tom obejmujący komentarz do art. 450-1088 KC ukaże się w kwietniu br.

Autorami komentarza są prawnicy łączący wiedzę teoretyczną i praktyczną: profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni. Wszyscy autorzy wywodzą się z największej katedry prawa cywilnego w Polsce, co gwarantuje spójność i jednolitość analizy teoretycznej, której poddawane są problemy prawne pod kątem znalezienia praktycznych rozwiązań. Redakcją tomu zajął się adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.. 

Więcej informacji na stronie księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck, pod adresem: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/