UIA o obecnych wyzwaniach dla adwokatów

W dniach 30 października - 3 listopada 2018 r. odbył się w Porto (Portugalia) 62. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (Union Internationale des Advocats), organizacji reprezentującej ponad 2 mln adwokatów ze 120 krajów. Naczelną Radę Adwokacka reprezentował adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA.

Wykład otwierający Zgromadzenie Ogólne UIA 30 października 2018 r. wygłosił Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, z zawodu prawnik konstytucjonalista, profesor Uniwersytetu w Lizbonie. Mówca podkreślił znaczenie praworządności, wyraził zaniepokojenie rosnącą liczbą państw odchodzących od ustroju demokratycznego, ksenofobią, nacjonalizmem i populizmem. Wezwał adwokatów do kontynuowania ich wysiłków w celu ochrony zasad demokratycznego społeczeństwa i praworządności. Na zakończenie obrad Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło dwie uchwały: Podstawowe zasady zawodu adwokata  (czytaj uchwałę) oraz uchwałę potępiającą wszelkie formy niewolnictwa (czytaj uchwałę).

Podczas uroczystego otwarcia konferencji, wieczorem 30 października, wykład wygłosił były Prezydent Portugalii, Jorge Sampaio, również z zawodu prawnik, adwokat. Mówca stwierdził, że obecnie demokracja jest poddawana testom tak, jak nigdy przedtem od zakończenia zimnej wojny. Stwierdził również, że choć ruch ochrony praw człowieka poczynił wielkie postępy, rośnie nowy rodzaj samozadowolenia z łamania praw człowieka, a efekty tego zjawiska podlegają wzmocnieniu w erze cyfrowej.

Wiodącymi tematami konferencji były: Prawne wyzwania współczesnego niewolnictwa i Wykonywanie zawodu adwokata w erze cyfrowej. Ponadto, podczas sesji roboczych, zorganizowanych przez 44 komisje UIA omawiane były szczegółowe aktualne zagadnienia z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a także zagadnienia wykonywania zawodu adwokata, zarządzania firmą prawniczą, arbitrażu, mediacji.

W konferencji wzięło udział ponad tysiąc osób.

adwokat Maciej Łaszczuk

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry