Spotkanie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych


Reaktywacyjne spotkanie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych odbyło się 11 czerwca w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Reaktywacyjne spotkanie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych odbyło się 11 czerwca w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli: dr Paweł Skuczyński, Instytut Etyki Prawniczej, dr Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, sędzia Dorota Trautman, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, r.pr. Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Anna Zielińska, przewodnicząca Komisji V ds. legislacyjnych Krajowej Rady Komorniczej, Grzegorz Wiaderek, INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa, Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, sędzia Urszula Żółtak, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", sędzia Łukasz Biliński, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Maria Ejchart-Dubois - Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, adw. Patrycja Kasica, Defensor Iuris.

Pierwsze po trzech latach spotkanie Porozumienia poprowadzili adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i przewodniczący Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych oraz adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA. Podczas spotkania Pani Mecenas Koczur-Miedziejko została powołana na funkcję sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Naczelna Rada Adwokacka będzie przewodniczyć organizacji do końca 2021 roku.

Uczestnicy spotkania docenili inicjatywę reaktywacji Porozumienia. Rozmawiano o potrzebie organizacji konferencji i debat, mających na celu podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa i utrzymania dotychczasowego prestiżu i poziomu zaufania obywateli do zawodów prawniczych.

Omówiono też ogólne problemy związane z funkcjonowaniem zawodów prawniczych w obecnych realiach praworządności w Polsce. Wskazano na konieczność podjęcia inicjatywy rozwiązywania problemów poszczególnych grup zawodów prawniczych.

Po raz pierwszy w spotkaniu brała udział przedstawicielka Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, które dołączyło do Porozumienia.

  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry