Nowy numer Magazynu Pokoju Adwokackiego

Dostępny jest już drugi numer Magazynu Pokoju Adwokackiego.

W tym numerze znajdziemy m.in. wywiady z prof. Andrzejem Zollem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego z adw. dr Małgorzatą Kożuch, członkiem NRA, adw. Justyną Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy oraz z adw. Grzegorzem Fertakiem, zastępcą rzecznika dyscyplinarnego ORA w Warszawie.

W magazynie przeczytamy tekst apl. adw. Weroniki Murek, nominowanej do tegorocznej nagrody Nike za opowiadania „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina”. Tym razem pani mecenas podjęła temat natury osobistego prawa autorskiego związanego z zachowaniem integralności dzieła w oparciu o historię testamentu Franza Kafki.

Redaktor Wojciech Tumidalski, dziennikarz PAP, jest z kolei autorem felietonu o rozprawach sądowych z punktu widzenia osób zasiadających w ławach publiki. Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram pisze o współpracy z NGO, zaś sędzia prof. Teresa Gardocka o języku prawniczym.

Ponadto wśród autorów tekstów na łamach Magazynu znajdziemy adw. Krzysztofa Piesiewicza, adw. Roberta Gwiazdowskiego, adw. Jacka Duboisa oraz Rafała Fronczaka, prezesa Krajowej Rady Komorniczej.

Zachęcamy do lektury na bezpłatnej platformie internetowej ISSUU. Pobierz 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry