Nowy projekt rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu. Projekty te będą przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się 25 czerwca w Bydgoszczy.

Projekty zakładają obniżkę stawek adwokackich i radcowskich zarówno regulujących koszty zastępstwa procesowego, jak i stawek za pomoc prawną udzielaną przez adwokatów i radców prawnych z urzędu.

Choć na stronie RCL znajduje się informacja, że ministerstwo czeka na opinie do projektu do 24 czerwca, dokument nie został dotychczas oficjalnie przekazany do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pismo do min. Zbigniewa Ziobry wystosował adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który informuje, że Naczelna Rada Adwokacka, jako ciało kolegialne, pracuje w trybie posiedzeń i projekty ministerialne będą omawiane na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA. Prezes NRA zapewnia też, że opinia – zgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych – zostanie przedłożona ministrowi niezwłocznie po jej sporządzeniu. Nie może to jednak nastąpić w postulowanym przez ministerstwo terminie.

Czytaj projekt rozporzadzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie 

Czytaj projekt rozporzadzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata prawnego z urzędu

Czytaj pismo Prezesa NRA do ministra sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry