Nowy przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG

Adwokat Maciej Łaszczuk został nowym przewodniczącym Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Prezydium KIG powołało Radę na nową, czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 1 stycznia 2015 r. 

W skład Rady wchodzą: dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Marian Kępiński, prof. Andrzej Koźmiński, dr Małgorzata Modrzejewska, dr Rafał Morek, prof. Wojciech Popiołek, prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Andrzej Szumański dr Maciej Tomaszewski, dr Cezary Wiśniewski oraz radca prawny Krzysztof Zakrzewski.


Do zakresu działania Rady Arbitrażowej należy m.in. nominacja zastępcza arbitrów, rozpatrywanie wniosków o wyłączenie arbitra oraz o odwołanie arbitra, określanie warunków wpisu na Listę Arbitrów Rekomendowanych oraz na Listę Mediatorów Centrum Mediacji SA KIG, podejmowanie decyzji o publikacji orzeczeń Sądu dotyczących istotnych zagadnień prawnych, a także rozpatrywanie, na wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezesa Sądu, innych spraw związanych z działalnością Sądu Arbitrażowego, w tym dotyczących wykonywania obowiązków przez arbitrów i mediatorów oraz przestrzegania zasad etyki.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury