Obrona bastionów z pożytkiem dla obywateli - opinia

"Obrona bastionów z pożytkiem dla obywateli" - pod takim tytułem adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas zamieścili w Dzienniku Gazecie Prawnej swoją opinię nt Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów, w którym wzięli udział 3 września. 

Autorzy chwalą panel poświęcony fundamentalnym konstytucyjnym zasadom: trójpodziału władzy, niezależności sądów i Trybunału Konstytucyjnego oraz gwarancjom niezawisłości sędziowskiej. Zwracają jednak uwagę na niedostatek pogłębionej refleksji nad stanem poskiego sądownictwa.

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas podkreślają, że "praca nad funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości to wyzwanie dla wszystkich środowisk prawniczych. Bez niezawisłych sądów nie istnieje adwokatura, radcowie prawni, prokuratura ani notariat".

(czytaj artykuł)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski