Ocena dowodów w polskich procedurach - nowa książka


Adw. dr Karol Pachnik wydał w Bibliotece Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayer’a przy Naczelnej Radzie Adwokackiej książkę pt. "Ocena dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych". 

Praca jest gruntownym, skierowanym do praktyków prawa opracowaniem, zawierającym stanowisko doktryny i studia nad orzecznictwem, wyznaczającym model oceny dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych.

Opracowanie zawiera model postępowania dowodowego, opis poszczególnych dowodów i zasady weryfikacji wartości dowodowej, stanowiące o możliwości uznania określonych faktów za uznane. Praca stanowi kompleksową analizę i rekonstrukcję modelu oceny dowodów obowiązującego w polskim prawodawstwie, w oparciu o stanowiska doktryny prawa oraz w odniesieniu do licznych orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, SN, NSA i TK.

Pozycja zawiera rozbudowaną interdyscyplinarną analizę problemu w odniesieniu do postępowań sądowych w procedurach: cywilnej, karnej i sądowoadministracyjnej, a także w procedurach: administracyjnej i podatkowej. Co warte jest podkreślenia, książka dotyczy rozważań aktualnych na dzień 1 lipca 2015 roku, a więc obejmuje stan prawny po nowelizacji KPK.

Książka otrzymała bardzo dobre rekomendacje m.in. od adw. prof. dr hab. Piotra Girdwoynia czy adw. prof. Wojciecha Cieślaka. 

Serdecznie zachęcamy do lektury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski