Od maja zmiana w opłacaniu listów poleconych

Od 1 maja 2021 roku Poczta Polska wprowadziła zmianę sposobu opłacania listów poleconych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Nie będzie już można opłacić tych przesyłek znaczkami pocztowymi. Pracownik Poczty dokona rejestracji numeru przesyłki w systemie komputerowym z przyklejonego na kopertę numeru R, oznaczy kwotę opłaty i zainkasuje należną kwotę gotówką lub kartą płatniczą.

Tradycyjnymi znaczkami pocztowymi nadal będzie można opłacać listy nierejestrowane w obrocie krajowym i zagranicznym.

Nadal też będzie można opłacać listy polecone eZnaczkami dostępnymi na platformie internetowej Envelo.  Zakupiony elektronicznie znaczek należy wydrukować i nakleić na przesyłce listowej. Termin ważności eZnaczka wynosi 365 dni kalendarzowych od dnia nabycia i można wykorzystać go do opłacenia przesyłki tylko jeden raz (kod eZnaczka jest unikalny). Istnieje możliwość umieszczenia na eZnaczku elementów graficznych w momencie jego zakupu, np. logo kancelarii.

W przypadku gdy kancelaria uzna, że najwłaściwszy jest obrót bezgotówkowy możliwe są także inne opcje dotyczące możliwości opłacenia nadawanych przesyłek, w tym przesyłek poleconych: zawarcie umów na nadawanie – dotyczy to klientów o istotnym potencjale, tj. takich, którzy nadają co najmniej 100 szt. listów poleconych miesięcznie lub też dokonywanie przelewu przez klientów na nanoszenie znaku opłaty pocztowej za pomocą frankownicy (dotyczy placówek pocztowych, które mają frankownice na wyposażeniu urzędu pocztowego).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry