Odbyło się „Forum dla praworządności”


Przedstawiciele instytucji oraz środowisk prawniczych i naukowych spotkali się w  31 stycznia, aby rozmawiać o reformie wymiaru sprawiedliwości. W spotkaniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Jacek Trela, prezes NRA. W forum uczestniczył również adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, jako ekspert Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Inspiratorami wydarzenia zorganizowanego przez Polską Akademię Nauk byli: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Spotkaniu przewodniczył prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński.

Każdy z uczestników przedstawił swoje stanowisko wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości. Głos w imieniu NRA zabrał adw. Jacek Trela, prezes NRA, a także prof.  dr hab. Piotr Kardas jako ekspert. Uczestnicy Forum byli zgodni, że wymiar sprawiedliwości wymaga prawdziwych reform, a dotychczasowe działania były złe. Stwierdzono, że doraźne działania muszą uporządkować zasady funkcjonowania KRS, zaś działania długofalowe powinny objąć budowanie właściwego modelu całego wymiaru sprawiedliwości, począwszy od prokuratury, przez sądy powszechne, a kończąc na Trybunale Konstytucyjnym. Uczestnicy poddawali pod rozwagę możliwość skorzystania przez Prezydenta RP z prawa weta odnośnie tzw. ustawy kagańcowej. Ustalono również, że w ciągu najbliższych 10 dni Polska Akademia Nauk przygotuje podsumowanie ustaleń i propozycje dalszych działań.

W „Forum dla praworządności” wzięli udział: Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Paweł Mucha, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Dariusz Zawistowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną, Janusz Drachal, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, adw.  Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Bartłomiej Przymusiński, członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, eksperci akademiccy, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk: prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, byli prezesi prof. Michał Kleiber i prof. Andrzej Legocki oraz członek PAN prof. Hubert Izdebski oraz przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności: prof. Stanisław Sołtysiński i prof. Andrzej Zoll.

Zdjęcia: Jarosław Deluga-Góra / PAN

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry