Odpowiedź na pytanie, czy stawki adwokackie są za wysokie?

Adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas odpowiadają na wątpliwości posłów PiS, którzy w swojej interpelacji do ministra sprawiedliwości zastanawiają się nad wysokością stawek adwokackich i radcowskich oraz sugerują obniżenie kosztów zasądzanych od strony przegrywającej proces. Artykuł ukazał się we wczorajszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. 

"Posłów zaniepokoiło to, że stawki z wyboru wzrosły, podczas gdy stawki za reprezentację z urzędu niewiele się zmieniły. Zatem w ocenie posłów powstanie utrudnienie w dostępie do usług prawniczych ze względu na wysokie koszty reprezentacji z wyboru oraz nierówność w prawie co do zwrotu kosztów procesu: prawnicy występujący w postępowaniu z urzędu są bowiem gorzej opłacani od tych działających z wyboru. Powyższe twierdzenia oparte są jednak na całkowitym niezrozumieniu istoty i sensu obu instytucji, zupełnie oderwanym od rzeczywistości." - uważają autorzy tekstu. 

(czytaj cały tekst)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/