Omega Research ws. stosowania środków drażniących wobec demonstrujących w pandemii


Fundacja Omega Research przedstawiła stanowisko ws. stosowania środków drażniących wobec demonstrujących w pandemii. Dokument zawiera informacje na temat wpływu stosowania drażniących środków chemicznych używanych przez organy bezpieczeństwa w trakcie tłumienia protestów ulicznych, na rozprzestrzenianie się  koronawirusa (COVID-19).

Fundacja Omega Research z siedzibą w Wielkiej Brytanii, współpracuje z Krajowym Mechanizmem Prewencji Tortur, którego funkcję pełni w Polsce RPO.

W Stanowisku czytamy m.in.: "Międzynarodowe standardy w zakresie praw człowieka stanowią, że „drażniące substancje chemiczne mogą być stosowane jedynie w sytuacji, gdy uprawniony funkcjonariusz ma uzasadnione podejrzenie, że może dojść do nieuniknionego zagrożenia zdrowia , a nie jedynie uszkodzenia mienia. Nie mogą być one wykorzystywane do rozpędzania pokojowych demonstracji lub stosowane tam, gdzie znajdują się osoby starsze, dzieci, lub inne osoby, które mogą mieć problem z przemieszczaniem się w celu uniknięcia kontaktu z chemikaliami. Niedopuszczalne jest także ich stosowanie w zamkniętych pomieszczeniach lub na stadionach sportowych, gdzie możliwości wyjścia są ograniczone i gdzie występuje niebezpieczeństwo zmiażdżeń”.  Stanowisko Fundacji Omega znajduje swoje odzwierciedlenie w Przewodniku po użyciu siły i broni palnej w egzekwowaniu prawa, który stanowi, że nie wolno „[…] używać granatów ze środkami rozpraszania tłumu na dużych przestrzeniach wobec większych grup ludzi, chyba że poziom przemocy jest tak wysoki, że [funkcjonariusze organów ścigania] nie mogą opanować zagrożenia poprzez działania ukierunkowane jedynie na osoby agresywne” . Gdy dochodzi do wykorzystania drażniących środków chemicznych, ludzie nie powinni być wystawieni na ich działanie w sposób przedłużony lub wielokrotny.  Poza istniejącymi już obawami, wykorzystanie drażniących środków chemicznych w czasie pandemii może nieść za sobą podwyższone ryzyko wywołania niezamierzonych szkód."

Publikujemy cały dokument w j. polskim:

(czytaj stanowisko)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry