Opinia Amnesty International nt. zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Publikujemy Opinię Amnesty International w przedmiocie zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów z uwzględnieniem zmian legislacyjnych przyjętych i projektowanych w polskim ustawodawstwie w roku 2016 i 2017. 

"Prawo do sądu jest jednym z podstawowych praw człowieka gwarantowanych zarówno prawem międzynarodowym, jak i Konstytucją RP. Istotnym elementem i gwarancją realizacji prawa jednostki do sądu jest z kolei niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowska" - podkreśla w liście poprzedzającym opinię Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska. Podkreśla ona, że opinia dotyczy zmian w polskiej legislacji, które w ocenie AI mogą realnie wpłynąć na zagrożenie niezawisłości i niezależności sądownictwa i powiązaną z tym kwestię prawa do sądu. 

(czytaj Opinię Amnesty International)

(czytaj list Draginji Nadaždin)

Opinia jest również dostępna na stronie www.amnesty.org.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/