Opinia „Iustitii” do projektu ustaw o sądownictwie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” sporządziło opinię, w której jednoznacznie negatywnie oceniło ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. i zaapelowało do Senatu, aby ją odrzucił w całości.

Czytaj opinię

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry