Opinia o projekcie ustawy o statusie sędziów TK - felieton

"Kolejnej poselskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego nie chciała przyjąć nawet strona internetowa Sejmu. Projekt ustawy o statusie sędziów TK pojawiał się i znikał, alarmując, że wbrew zapowiedziom nie zawiera on jedynie porządkującej i niekontrowersyjnej materii" - piszą we wspólnym tekście adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas. Artykuł pod tytułem "Nowa ustawa o sędziach TK. czyli stwarzanie warunków do deprawacji władzy", ukazał się na łamach DGP.

W odróżnieniu od poprzednich, niekonstytucyjnych przedsięwzięć „naprawczych” TK, nie można go ocenić jako dokumentu zawierającego jednoznacznie złe rozwiązania. Jednak część propozycji rodzi poważne wątpliwości. Dotyczy to przede wszystkim rozwiązań, które stanowiąc wyraz niepokojącej tendencji do politycznego zawłaszczania materii kostytucyjnie zastrzeżonej dla władzy sądowniczej - czytamy w artykule.

(czytaj tekst)

(czytaj tekst na stronie DGP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/