Opinia prawna nt. TTIP

Opinia na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi („TTIP”), przygotowana przez kancelarię prawną Wardyński i Wspólnicy, została wysłana do europosła Adama Szejnfelda.

Opinia odpowiada na postawione przez europosła pytanie, czy TTIP stanowi szansę czy też zagrożenie dla europejskiej, w tym polskiej, gospodarki oraz jakich sektorów i branż dotyczy ewentualne zagrożenie. Po drugie, omawia środki, które może podjąć Unia Europejska celem odpowiedniego zabezpieczenia warunków równej konkurencji dla zagrożonych sektorów i branż. Opinia została podzielona na dwie części, odpowiadające tym zagadnieniom. Poprzedza je podsumowanie wniosków opinii.

"TTIP stanowi w ogólnym rozrachunku szansę dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej, w tym Polski. Równocześnie jednak generuje zagrożenia dla niektórych sektorów, zwłaszcza dla przemysłu energochłonnego oraz produkcji urządzeń elektrycznych. Bezprecedensowa skala i ambicja projektu obarcza jednak wszelkie prognozy dotyczące przewidywanych skutków TTIP – zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych - sporym ryzykiem nietrafności" - czytamy na początku wniosków opinii.

(czytaj list przewodni do opinii)

(czytaj opinię)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/