Orzecznictwo ETPCz w zakresie prawa zatrzymanego do obrońcy

Zestawienie najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie zatrzymania przez policję i pomocy obrońcy opracowała grupa adwokatów i aplikantów adwokackich, działająca na rzecz zapewnienia standardów sprawiedliwego procesu.

Opracowane materiały stanowią tłumaczenie ostatniej wersji publikacji ETPCz, zawierającej orzeczenia Trybunału, które zostały wydane do kwietnia 2015 r. Autorzy dokumentu zachęcają, aby pomimo sceptycznego podejścia polskiego wymiaru sprawiedliwości do orzecznictwa Trybunału, korzystać z niego na każdym etapie postępowania karnego.

Inicjatywę podjęła grupa kilkunastu adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski, którzy spotkali się w grudniu ubiegłego roku na konferencji o tematyce dyrektyw unijnych dotyczących prawa karnego. Adwokaci i aplikanci postanowili utworzyć nieformalną grupę inicjatywną, która miałaby działać na rzez popularyzacji dyrektyw unijnych oraz orzecznictwa ETPCz w zakresie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. – Spotykamy się co kilka tygodni i planujemy kolejne prace. Dotychczas, oprócz opracowania orzecznictwa ETPCz, skierowaliśmy również pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z postulatem podjęcia przez RPO inicjatywy  zagwarantowania pomocy obrońcy dla osoby zatrzymanej. – powiedział adw. Piotr Jarząb, członek grupy.  

Czytaj opracowanie orzecznictwa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry