Oświadczenie CCBE ws. sytuacji na granicy UE z Białorusią

CCBE opublikowała oświadczenie, w którym wyraziła zaniepokojenie obecnym kryzysem humanitarnym na granicy Unii Europejskiej z Białorusią.

W oświadczeniu podkreślono znaczenie stosowania zasad mających zastosowanie w dziedzinie migracji i azylu, bez względu na trudności, z jakimi niewątpliwie borykają się obecnie państwa członkowskie UE. Zasady te obejmują obronę rządów prawa, ochronę podstawowych praw i wolności, w tym prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości. CCBE wskazała, że zasady te muszą zawsze przeważać nad wszelkimi względami politycznymi czy ekonomicznymi.

CCBE wezwała Unię Europejską i państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich zasobów materialnych i zasobów ludzkich w celu należytego zagwarantowania skutecznego stosowania w praktyce zabezpieczeń proceduralnych i praw podstawowych, do których mają prawo wszystkie osoby przybywające na granicę, w tym rzeczywistego, godnego i skutecznego dostępu do ubiegania się o ochronę międzynarodową a także wezwała do zapewnienia poszanowania praw podstawowych poprzez zapewnienie osobom przybywającym na granicę skutecznego dostępu do pomocy prawnej świadczonej przez prawników.

(czytaj oświadczenie w j. angielskim)

(czytaj oświadczenie w j. francuskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry