Oświadczenie CCBE z okazji Dnia Europy 2021

Obchodzony 9 maja Dzień Europy upamiętnia datę  podpisania historycznej Deklaracji Schumana, która była punktem wyjścia dla dzisiejszej Unii Europejskiej. W tym roku, jest to także dzień uruchomienia Konferencji w sprawie przyszłości Europy i CCBE z zadowoleniem przyjmuje tę ważną inicjatywę, która umożliwia wszystkim obywatelom UE dzielenie się pomysłami i zajmowanie się wyzwaniami i priorytetami Europy poprzez włączenie się w debatę i serię dyskusji.

Link do strony konferencji (przejdź do strony)

CCBE wydała oświadczenie z okazji Dnia Europy 2021. Jak czytamy w oświadczeniu, dla Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, która zabiera głos w imieniu swoich członków w kwestiach politycznych, mających wpływ na europejskich obywateli, najważniejsze misje to regulacja zawodu prawniczego, obrona praworządności, obrona praw człowieka i wartości demokratycznych. Broniąc praw obywateli, prawnicy bezpośrednio promują praworządność, a tym samym są kamieniem węgielnym społeczeństwa opartego na podstawowych prawach i wolnościach.

W oświadczeniu podkreślono kluczowe elementy, które zdaniem CCBE należy wzmocnić z korzyścią dla praw obywateli i ich zaufania do instytucji europejskich, a także dla przyszłości demokracji w Europie. Wśród nich wymieniono praworządność, prawa człowieka, współpracę sądową ze szczególnym uwzględnieniem poprawy transgranicznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, transformację cyfrową, kwestie migracji w kontekście pomocy prawnej świadczonej przez wykwalifikowanych prawników oraz transparentność realizowaną poprzez zwiększenie dostępności do rozpraw Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wzmocnienie przejrzystości procesu legislacyjnego UE.

(oświadczenie CCBE w j. angielskim)

(oświadczenie CCBE w j. francuskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry