Oświadczenie Prezydenta CCBE ws sytuacji w Polsce

Publikujemy oświadczenie Prezydenta CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) w sprawie sytuacji w Polsce. 

Antonín Mokrý w oświadczeniu podkreśla, że CCBE łączy się z obywatelami polskimi, stowarzyszeniami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami zawodowymi, którzy publicznie demonstrują swój brak zgody na pogorszenie stanu demokracji i praworządności w Polsce. Oferuje także pełne wsparcie polskim sędziom. Zaznacza, że instytucje europejskie są głęboko zaniepokojone sytuacją sądownictwa w Polsce, a ich obawy zostały wyrażone przy kilku okazjach. Dnia

W oświadczeniu czytamy, że podział władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą jest niezbędnym elementem demokratycznego państwa. Należy zauważyć, że wpływ sytuacji sądownictwa w Polsce nie ogranicza się tylko do terytorium tego kraju, ponieważ ramowe przepisy unijne wymagają niezawisłości sądownictwa w każdym państwie członkowskim w celu zagwarantowania wzajemnego zaufania pomiędzy sądami we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Europejscy sędziowie faktycznie kwestionowali niezależność sądownictwa w Polsce, a konkretnie gwarancję należytego dochodzenia i rzetelnego procesu w tym kraju. Wpływ zmian na sądownictwo jest alarmujący, ponieważ decyzja o przedłużeniu zatrudnienia sędziów, którzy ukończyli 65 lat, zależy od uznania Prezydenta Polski - stwierdza Antonín Mokrý, prezydent CCBE.

W imieniu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, jej prezydent oficjalnie wzywa polskie władze do podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia praworządności. W szczególności wzywa do wstrzymania działań dotyczących sądownictwa, które naruszają praworządność w Polsce.

CCBE apeluje o bezstronną władzę sądowniczą w Polsce, która czuwa – w niezależny sposób – nad podtrzymywaniem praworządności stanowiącej jeden z fundamentów europejskiej demokracji.

(czytaj całe oświadczenie w j. polskim)

(czytaj całe oświadczenie w j. angielskim)

 

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (ang. CCBE), do której należą krajowe stowarzyszenia i samorządy prawnicze, reprezentuje ponad milion europejskich prawników z 45 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pozostałych krajów Europy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry