Otwarcie Roku Prawniczego w Londynie

Oficjalne otwarcie Roku Prawniczego w Londynie odbyło się 1 października. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Sławomir Ciemny. 

Publikujemy sprawozdanie adw. Sławomira Ciemnego:

W dniach 30 września i 1 października 2015 r. reprezentując Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i polską Adwokaturę miałem zaszczyt uczestniczyć w Londynie w uroczystościach związanych z otwarciem Roku Prawniczego (Opening of the Legal Year). Zaproszenie do udziału w uroczystościach wystosowali wspólnie Jonathan Smithers, President The Law Society of England and Wales oraz Alistair MacDonald, Chairman The Bar Council of England and Wales.

Poza prawnikami brytyjskimi, w uroczystościach brali udział przedstawiciele samorządów prawniczych i najważniejszych organizacji prawniczych z całego świata.

Otwarcie Roku Prawniczego to instytucja immanentnie związana z systemem prawnym common law. Tradycja ta sięga wieków średnich. Otwarcie Roku Prawniczego ma charakter bardzo doniosłej i niezwykle uroczystej ceremonii, która odbywa się w opactwie i katedrze Westminster. W poprzedzonej uroczystym pochodem uczestników ceremonii biorą udział sędziowie, a także przedstawiciele wszystkich innych profesji prawniczych. Uczestnicy wydarzenia ubrani są w togi i w większości mają na głowie stosowne peruki. W czasie uroczystości modlą się, śpiewają hymny i psalmy. Czytane są fragmenty Pisma Świętego.

Wystąpienia i przemówienia mają w szczególności Dziekan Katedry Westminster, a także pełniący w dużej mierze rolę gospodarza Lord Kanclerz (Lord Chancellor). Aktualnie na czele tego jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych urzędów w Wielkiej Brytanii stoi Michael Gove. Warto dodać, że Lord Kanclerz jest członkiem gabinetu. Powołuje go monarcha na wniosek premiera. Lord Kanclerz jest opiekunem Wielkiej Pieczęci Królestwa, odpowiada również za funkcjonowanie i niezależność sądownictwa.

Po uroczystościach w katedrze ma miejsce spotkanie z Lordem Kanclerzem na terenie gmachu Brytyjskiego Parlamentu i dla zaproszonych gości serwowany jest posiłek, co także samo w sobie jest wielowiekową tradycją.

Warto także dodać, że w przededniu głównych uroczystości, to jest 30 września 2015 r., w pięknej siedzibie The Law Society odbywały się zaproponowane przez organizatorów fakultatywne seminaria o tematyce prawniczej, a także oficjalne i nieformalne spotkanie przedstawicieli samorządów i organizacji prawniczych. Spotkania takie to doskonałe forum do wymiany poglądów i doświadczeń, a także doskonała okazja do nawiązania nowych cennych kontaktów, które mogą być jak najbardziej przydatne dla polskiej Adwokatury i naszego środowiska.

 

Adw. Sławomir Ciemny

                                                                                                          

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski