Otwarcie roku prawniczego w Paryżu - relacja

W Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu 29 listopada 2019 r. odbyła się ceremonia Solenelle Rentrée du Barreau de Paris 2019.

Coroczne wydarzenie ma charakter otwarcia roku prawniczego oraz przedstawienie sprawozdania za kończący się okres. Uczestniczą w nim przedstawiciele Adwokatury Paryskiej oraz goście zagraniczni. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym przemarszem uczestników z siedziby Paryskiej Rady Adwokackiej do Pałacu Sprawiedliwości. Prawnicy w większości byli ubrani w togi adwokackie. Na schodach Pałacu Sprawiedliwości uczestnikom ceremonii zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Zasadniczym programem spotkania były wystąpienia dziekan Izby Paryskiej - adw. Marie-Aimée Peyron oraz wicedziekana - adw. Basila Adera. Głos zabrali również sekretarze konferencji i zaproszeni goście - między innymi: Gerard Larcher, Przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej, Nicole Belloubet, Strażnik Pieczęci i Minister Sprawiedliwości Republiki Francuskiej i Anne Hidalgo, Mer Paryża. Jednym z istotnych motywów wystąpień były kwestie związane z planowaną przez rząd francuski reformą systemu emerytalnego, która to reforma zdaniem przedstawicieli adwokatury jest szkodliwa dla samorządu i środowiska adwokackiego.

Tego dnia do Paryża przybyły 73 delegacje zagraniczne, a w ceremonii, jak i w spotkaniach towarzyszących uczestniczyło 110 aktualnych i poprzednio pełniących funkcje prezydentów organizacji adwokackich i prawniczych, prezesów samorządów i dziekanów izb adwokackich.

Z Polski w uroczystościach uczestniczyli obok adw. Sławomira Ciemnego, przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie: adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan ORA i adw. Aleksandra Stępniewska z Komisji ORA ds. współpracy z zagranicą, a także radca prawny Maria Ślązak, była Prezes CCBE.

Podczas uroczystości adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, został uhonorowanymi odznaczeniami Adwokatury Paryskiej. Wręczono mu wyróżnienie Prix du Secretaire de la Conférence oraz medal Adwokatury Paryskiej. Dziekana stołecznej rady wyróżniono za jego pracę na rzecz obrony praw i wolności obywatelskich, a także obrony demokratycznego państwa prawa.

Dzień wcześniej na jednej z konferencji, która miała miejsce w ramach tegorocznego spotkania w Paryżu, mecenas Pietrzak miał wystąpienie dotyczące aktualnego stanu przestrzegania praw i wolności w Polsce. Warto dodać, że z inicjatywy Dziekana ORA w Warszawie doszło do podpisania trójstronnego porozumienia między Dziekanami Izby Paryskiej, Izby Warszawskiej oraz Stowarzyszenia Adwokatury Niemieckiej. Przedmiotem porozumienia jest zacieśnienie współpracy między adwokaturami – sygnatariuszami porozumienia w celu ochrony zasad i wartości leżących u podstaw państwa prawa.

Zwieńczeniem piątkowych uroczystości Adwokatury paryskiej była uroczysta kolacja w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej. Wieczorne spotkanie było dodatkową okazją do rozmów z przedstawicielami zagranicznych środowisk adwokackich.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry