"Palestra" o reformie prawa karnego

Reformie prawa karnego poświęcony jest najnowszy numer „Palestry”. Jest to pierwszy periodyk prawniczy, który tak obszernie omówił zmiany w prawie karnym materialnym, procesowym oraz wykonawczym.

Artykuły napisali zarówno praktycy prawa jak i teoretycy. Adw. prof. Piotr Kardas, przewodniczący komisji legislacyjnej przy NRA, omówił założenia i zasadnicze elementy nowelizacji Kodeksu karnego, adw. prof. Jacek Giezek napisał o alternatywnych sankcjach i możliwości wyboru rodzaju wymierzanej kary. Sędzia Agnieszka Pilch przybliżyła temat umorzenia kompensacyjnego w trybie art. 59a k.k. , natomiast dr Szymon Tarapata podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania.  

Zachęcamy do lektury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski