“Philosophy of Law” pod red. prof. Zajadło i prof. Zeidlera


Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka pt. „Philosophy of Law” pod naukową redakcją prof. Jerzego Zajadło oraz prof. K. Zeidlera. Jest to pierwsze w Polsce anglojęzyczne opracowanie wybranych zagadnień z zakresu współczesnej teorii i filozofii prawa. 

Nie jest to jednak typowy podręcznik akademicki prezentujący historię filozofii prawa. Na wzór anglosaski, autorzy ujęli prezentowaną tematykę w pięć modułów (Methodology, People, Tendencies, Movements, Approaches, Ideas oraz Hard cases), w ramach których postawiono szereg pytań i podjęto próby odpowiedzi na nie. Dzięki takiemu wyjątkowemu ujęciu formuły książki, która wychodzi naprzeciw filozoficznemu ujmowaniu prawa, udało się stworzyć propozycję znacznie bardziej interesującą i uniwersalną, adresowaną nie tylko do anglojęzycznych studentów prawa, administracji czy kierunków ekonomicznych, ale i praktyków.

Autorami poszczególnych części książki są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wśród nich członkowie Pomorskiej Izby Adwokackiej i  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Warto nadmienić, że opublikowana książka jest pierwszą z serii Law: The Basic Concepts, której redaktorami są prof. Jerzy Zajadło oraz prof. David Malcolm.

(zobacz spis treści)

Magdalena Glanc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/