Pierwszy w 2015 roku numer "Palestry"


Pierwszy w roku 2015 numer "Palestry" otwiera nowy rozdział w historii tego pisma. Nowa formuła gwarantuje nie tylko stale wysoki merytoryczny poziom, lecz także bardziej nowoczesną szatę graficzną. 

Ten numer Palestry poprzedzony jest słowem wstępu adw. Czesława Jaworskiego, redaktora naczelnego. Informuje on, że w rok 2015 pismo wchodzi z nowym układem, nową stroną internetową, z nowym składem Kolegium oraz z "nową-starą" punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 6 pkt.

Zaprasza też do odwiedzania profilu "Palestry" na Facebooku. 

W numerze warte uwagi są m.in. artykuł adw. prof. Piotra Kardasa "Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych", tekst prof. dr. hab. Teresy Gardockiej "Czy w polskim prawie karnym potrzebny jest kontratyp sztuki?". Z kolei dr Maciej Siwicki pisze o "Przetwarzaniu danych informatycznych w chmurach obliczeniowych. Wybrane aspekty prawnokarne i procesowe". Aplikant radcowski doktorant UJ Tomasz Bergel analizuje temat "Jaka skargowość? Wpływ instytucji cofnięcia aktu oskarżenia na zasadę skargowości w znowelizowanej procedurze karnej", zaś aplikantka adwokacka Ewelina Kowalska Benasiewicz poruszyła temat "Zadośćuczynienie za mobbing. Zbieg roszczeń"

Zachęcamy do lektury. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/