Pisma procesowe w sprawach rodzinnych – propozycja wydawnicza C.H. Beck

Z serii Wzory Pism Becka ukazało się drugie wydanie podręcznika „Pisma procesowe w sprawach rodzinnych”, w której znajdziemy wzory pism procesowych wraz z objaśnieniami.

Autorzy książki – Henryk Haak i Anna Haak-Trzuskawska - omawiają związane ze wzorami zagadnienia z perspektywy praktyki prawniczej, co stanowi cenną pomoc zarówno dla adwokatów, jak i sędziów, prokuratorów, a także aplikantów i studentów prawa.

Każdy ze 140 wzorów pism opatrzony jest w objaśnienie i komentarz pozwalający w przystępny sposób rozwiązać problemy, które pojawiają się przy sporządzaniu pisma procesowego i rozwiazywaniu konkretnych spraw. Obok podstawowych pism jak pozwy i wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe, występujące w sprawach rodzinnych zamieszczono wzory pism, które wynikają m.in. z ustaw o dokumentach paszportowych, o zmianie imienia i nazwiska, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o postępowaniu w sprawach nieletnich, o przeciwdziałaniu narkomanii, o ochronie zdrowia psychicznego,  Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Prawa o aktach stanu cywilnego.

Publikacja zawiera także dostęp on-line do wybranych aktów prawych oraz płytę CD ze wzorami pism. 

Książkę można zakupić w księgarni on-line wydawnictwa C.H. Beck. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/