Po wyroku TSUE - felieton adw. prof. Gutowskiego i adw. prof. Kardasa

O stosowaniu prawa Unii mogą rozstrzygać niezawisłe sądy – napisali w felietonie adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Ich wspólny tekst ukazał się 3 grudnia na łamach "Rzeczpospolitej".


"Organy władzy nie wykazują woli współpracy i preferują rozwiązania siłowe. To dążęnie do podporządkowania sędziów ich punktowi widzenia.

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry