Podstawowe zagadnienia etyki adwokackiej - prof. Giezek i prof. Kardas

"Podstawowe zagadnienia etyki adwokackiej" to tytuł książki autorstwa adw. prof. dr. hab. Jacka Giezka i adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Arche w ramach Biblioteki Palestry.

Na książkę składają się rozdziały m.in.  nt. źródła i podstawowych funkcji etyki adwokackiej, niezależności adwokata, ponadczasowości zasad etyki oraz potrzebie ich uwspółcześniania, a także o założeniach i sposobie modyfikacji Kodeksu Etyki Adwokackiej.

"(..) O etyce naszego zawodu  - także, a nawet zwłaszcza w czasach pod wieloma względami "nieetycznych" - należy rozmawiać. Należy to czynić nie tylko dlatego, by emocjonalnie odreagować wszystko to, co dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości, by nieustannie przypominać o adwokackich imponderabiliach, ale także po to, aby nasze wzajemne relacje - wpływające na spoistość palestry i coraz liczniejszą zbiorowość jej członków, także tych, którzy z rozmaitych motywacji angażują się w działalność samorządową - nie uległy całkowitej degradacji." - napisali we wstępie autorzy.

Seria wydawnicza "Biblioteki Palestry" została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry