Podsumowanie najważniejszych rozwiązań tarczy antykryzysowej

Pismo "Palestra" opublikowało podsumowanie najistotniejszych rozwiązań tarczy antykryzysowej, w tym w szczególności wprowadzonych ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przygotowane przez kancelarię adwokatów i radców prawnych Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara.

 

Zachęcamy do lektury:

(link do podsumowania)

(czytaj podsumowanie w pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry