Podziękowania dla dr. hab. Adama Bodnara

Dr hab. Adam Bodnar kończy 15 lipca br. pełnić funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Prezydium NRA, podtrzymując stanowisko z uchwały z dnia 15 kwietnia br., składa prof. Bodnarowi podziękowania i wyraża najwyższe uznanie za Jego postawę, pracę oraz zaangażowanie w ochronę praw i wolności obywatelskich w Polsce w okresie sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dr hab. Adam Bodnar był Rzecznikiem Praw Obywatelskich od 2015 r. 9 września 2020 roku upłynęła Jego kadencja, jednak z uwagi na brak wyboru przez Parlament następcy, dalej pełnił obowiązki RPO, zgodnie z ustawą o RPO. 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za sprzeczne z Konstytucją. Zgodnie z wyrokiem TK Adam Bodnar nie mógł więc sprawować swojej funkcji po upływie kadencji, nawet jeśli nikogo na jego miejsce nie wyłoniono. Kadencja A. Bodnara została przedłużona do 15 lipca. 

Podczas tegorocznego marcowego Krajowego Zjazdu Adwokatury Adam Bodnar przekazał nagranie skierowane do delegatów, w którym podziękował Adwokaturze za współpracę  i wsparcie, jakich doświadczył. Zaznaczył, że ostatnie cztery lata, to był trudny okres, wiele osób musiało się zastanawiać, kiedy powiedzieć „tak”, a kiedy powiedzieć „nie”. Rzecznik Praw Obywatelskich i Adwokatura razem przyjmowali różne stanowiska, uchwały i rezolucje. Zdaniem, prof. Bodnara, Adwokatura wróciła do swoich korzeni z lat 60, 70 i 80-tych, kiedy adwokaci bronili obywateli, ich praw i wolności. Dodał, że Adwokatura zbudowała też sieci współpracy międzynarodowej, które zostaną na kolejne lata. Zaznaczył, że w kolejnych latach na Adwokaturę czeka sporo nowych wyzwań, związanych z wykonywaniem zawodu adwokata, czy niezależności Adwokatury. Wyraził nadzieję, że gdyby doszło w przyszłości do zagrożenia niezależności Adwokatury, adwokatki i adwokaci mogą czerpać z dziedzictwa ostatnich lat.

czytaj uchwałę Prezydium NRA z 15 kwietnia br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry