Polemika M. Gutowskiego i P. Kardasa z Mariuszem Muszyńskim

„Wykładnia autentyczna” a nienaprawialność statusu tzw. „dublera” - to tytuł artykuł adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa, który ukazał się dziś na łamach Rzeczpospolitej. Jest to polemika do artykułu Mariusza Muszyńskiego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, który Rzeczpospolita opublikowała 17 listopada. 

"Zasady i sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości to stały przedmiot naszych rozważań, prowadzonych zarówno w formie felietonowej, jak i w ramach analiz naukowych. Staramy się wskazywać, które z przeprowadzanych lub proponowanych zmian zasługują, a które nie zasługują na aprobatę. Działania dotyczące TK stwarzają wyjątkowo szerokie pole do takich rozważań. W powyższym kontekście nieco zaskakujące jest to, że przez dwa lata nasze wypowiedzi pozostawały bez echa. Dopiero zabarwiony krotochwilnie felieton spotkał się z emocjonalną reakcją." - zaznaczają autorzy tekstu. 

(czytaj polemikę na stronie Rzeczpospolitej)

(czytaj polemikę w formacie pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/