Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego - sprzeciwiamy się przejawom agresji

  • Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wydało 23 listopada stanowisko, w którym sprzeciwia się wszelkim przejawom agresji i przemocy kierowanej w stosunku do wszystkich przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.
  • Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przekazał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej prezydencję Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego symbolicznie na ręce prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika.
  • Prezydencję przez najbliższy rok będzie sprawowała Krajowa Izba Radców Prawnych.

 

Publikujemy Stanowisko OPSZZP:

Stanowisko
Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego


W zwiazku z tragedią, jaka wydarzyła się 18 listopada 2022 r. - morderstwem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewy Kochańskiej wyrażamy głęboki żal i stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy kierowanej w stosunku do wszystkich przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.
Jako członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego nie godzimy się na jakiekolwiek próby deprecjonowania naszej roli w społeczeństwie, podżeganie do przemocy, przejawy hejtu w przestrzeni publicznej ani jakiekolwiek formy fizycznej agresji kierowanej na akty przemocy pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz podjęcia niezbędnych kroków celem zapewnienia nam bezpieczeństwa.
Wyrażając solidarność ze środowiskiem komorników sądowych, przesyłamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej.

r.pr. Włodzimierz Chróścik,
przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

 

r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój,
sekretarz Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

 

 (czytaj stanowisko w dokumencie pdf)

 

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego powstało pod koniec września 2021 r. Porozumienie jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji – Prezydencji – trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek Prezydencji rozpoczyna się 1 października. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawowała Naczelna Rada Adwokacka. Przewodził jej adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaś sekretarzem Porozumienia była adw. Magdalena Koczur-Miedziejko.

Prezes Rosati dziękuje mec. Magdalenie Koczur-Miedziejko, przewodniczącej Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA  za zaangażowanie i wytężoną pracę w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Izba Architektów RP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry