Portal prokuratury do przeglądania akt zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych

  • Prokuratura zachęca do przeglądania akt zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych.
  • Przeglądać akta można na portalu www.portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl, po uzyskaniu loginu i hasła.
  • Login i hasło można uzyskać po złożeniu wniosku u prokuratora prowadzącego postępowanie.
  • W październiku br. uruchomiono w Portalu Przeglądania Akt usługę login.gov.pl

Digitalizacja akt postępowań i ich udostępnianie w internecie jest częścią systemu PROK-SYS, wdrożonego w 2021 r. we wszystkich powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

W celu uzyskania dostępu do zdigitalizowanych akt należy w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury prowadzącej postępowanie uzyskać informacje czy akta sprawy karnej są zdigitalizowane, a następnie zawnioskować do prokuratora prowadzącego postepowanie o uzyskanie dostępu do tych akt poprzez Portal Przeglądania Akt.


Po wyrażeniu zgody przez prokuratora i określeniu czasu trwania udostępnienia, wnioskujący otrzymuje login i hasło do zalogowania się do portalu.

(ze względu na zastosowane na portalu zabezpieczenia, proszę przekleić poniższy link do nowego okna)
https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/

 

W październiku br. uruchomiono w Portalu Przeglądania Akt usługę login.gov.pl, która wprowadza rozwiązanie polegające na możliwości logowania się stron postępowania do Portalu za pośrednictwem w/w usługi, bez konieczności posługiwania się loginem i hasłem wygenerowanym z Systemu PROK-SYS.

Prokuratura informuje, że to rozwiązanie ma ułatwić adwokatom dostęp do zdigitalizowanyh akt przez internet, gdyż nie wymaga wcześniejszego odbioru danych do logowania w Portalu.

Warunkiem utworzenia przez prokuratora w Systemie PROK-SYS, udostępnienia dla adwokata z wykorzystaniem usługi login.gov.pl, jest przekazanie przez adwokata, prokuratorowi udostępniającemu zdigitalizowane akta, obowiązkowego dla takiego rodzaju udostępnienia - numeru PESEL.

Na stronie Portalu znajdują się materiały wideo z instrukcjami, jak korzystać z zasobów tej strony.

(ze względu na zastosowane na portalu zabezpieczenia, proszę przekleić poniższy link do nowego okna)

https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/pl-PL/Tutorial

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski