Posiedzenie Komitetu ds. Szkoleń CCBE z udziałem polskiej delegacji

Adw. dr Tomasz Snarski uczestniczył 31 marca 2022 r. w posiedzeniu Komitetu ds. Szkoleń Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE (Council of Bars and Law Societes of Europe) w Brukseli.

Adw. dr Tomasz Snarski, członek Komisji ds. Zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej oraz polskiej delegacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy/ Council of Bars and Law Societes of Europe (CCBE), uczestniczył w posiedzeniu Komitetu ds. Szkoleń CCBE (CCBE Training Committee). Spotkanie Komitetu odbyło się stacjonarnie w Brukseli.   

Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono przygotowany przez Komisję Europejską raport pt. „European judicial training report 2021”. Dokument zawiera najnowsze dane dotyczące organizacji aplikacji wstępnych w zawodach prawniczych oraz doskonalenia zawodowego prawników w państwach UE. Omawia też zakres obecności zagadnień związanych z prawem UE w kształceniu zawodowym prawników w Europie.

Adw. dr Tomasz Snarski przedstawił w dyskusji propozycje dotyczące metodologii sporządzania raportu oraz rekomendacje na temat sposobów gromadzenia danych i ich jakościowej weryfikacji. Zaproponował poszerzenie stosowanych metod i rozbudowanie raportu w przyszłości o więcej danych opisowych i metod jakościowych.

Gościem Komitetu ds. Szkoleń CCBE był m.in. Wojciech Postulski z Komisji Europejskiej, który przedstawił założenia projektu „CJEU hearing’s recording as a judicial training tool”, związanego z praktycznymi aspektami funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Raport Komisji Europejskiej „European judicial training report 2021” dostępny jest tutaj: (przejdź do raportu)

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry